ماه: آذر ۱۳۹۹

مسابقات

اسامی شرکت کنندگان در مسابقه ۲۸ آذر ماه ۱۳۹۹ در سایت لاچیس

1-Mohsen I Mohsen 2-Narges-123 3-mohsen1390

متن کامل
مسابقات

آیین نامه مسابقات آنلاین هیات شطرنج رباط کریم ۲۸آذر ماه ۱۳۹۹

در راستای بالا بردن آمادگی بازیکنان مستعد شطرنج رباط کریم ، هیات شطرنج رباط کریم مسابقه رپید در سایت لیچس با مجموع جوایز ۵۰۰۰۰۰ ریال(پانصدهزار ریال) ، برگزار می نماید .

متن کامل
مسابقات

برگزاری مسابقات شطرنج رپید ۲۸ آذرماه ۱۳۹۹در سایت لاچیس

هیات شطرنج رباط کریم در صدد برگزاری یک مسابقه آنلاین در سایت لایچس می باشد مسابقه روزجمعه ۲۸ آذر ماه ساعت پنج بعد از ظهر شروع می گردد.

متن کامل
دکمه بازگشت به بالا