اعضای هیئت

رئیس هیئت شطرنج
رئیس هیئت: محمد مرندیآقای محمد مرندی
موبایل: ۰۹۳۸۸۴۰۹۷۱۰

نایب رئیس بانوان هیئت شطرنج

خانم نرگس مرندی
موبایل: ۰۹۱۲۳۵۸۰۹۵۲ (تلگرام)

سرپرست دبیر هیئت شطرنج

خانم نسیم مرندی
موبایل: (تلگرام)

مسئول کمیته داوران

آقای عامر آمیخته
موبایل: ۰۹۳۷۴۶۳۶۸۳۵ (تلگرام)

مسئول کمیته آموزش، مربیان و استعدادیابی

آقای محسن مسعود
موبایل: ۰۹۳۷۴۶۳۲۵۲۹ (تلگرام)

مسئول روابط عمومی

خانم لیدا کرمان (تلگرام)
تلفن ثابت: ۰۲۱۵۶۴۲۱۶۴۴
موبایل: ۰۹۳۷۴۶۹۵۸۳۹

مسئول کمیته پژوهش، تحقیقات و توسعه همگانی

خانم مهسا گذشتی
موبایل: ۰۹۳۰۳۴۰۲۶۸۵ (تلگرام)

مسئول کمیته پیشکسوتان

آقای علی‌رضا سوسنی
موبایل: ۰۹۳۸۸۵۳۲۳۸۸

مسئول کمیته بازرسی

آقای علی غفوری
موبایل: ۰۹۳۵۵۳۶۵۴۳۵

مسئول سایت

آقای عامر آمیخته
موبایل: ۰۹۳۷۴۶۳۶۸۳۵ (تلگرام)

دکمه بازگشت به بالا