هیئت شطرنج شهرستان رباط‌کریم | اطلاع رسانی در باب فعالیت‌های هیئت شطرنج شهرستان رباط‌کریم