اعضای هیئت

  • رئیس هیئت:


آقای محمد مرندی
تلفن: ۰۹۳۸۸۴۰۹۷۱۰

 

  • نائب رئیس هیئت:

خانم نرگس مرندی
تلفن: ۰۹۱۲۳۵۸۰۹۵۲

  • دبیر هیئت:

آقای مسعود سربازی
تلفن: ۰۹۳۵۹۳۷۶۲۶۵

  • رئیس کمیته آموزش:

آقای مرتضی رحیمی
تلفن: ۰۹۳۸۲۸۹۰۴۰۰

  • رئیس کمیته مسابقات:

آقای اکبر صیدیلو
تلفن: ۰۹۳۶۳۴۷۸۱۴۵

  • مسئول آموزش و استعدادیابی:

آقای مرتضی رحیمی
تلفن: ۰۹۳۸۲۸۹۰۴۰۰

  • مسئول روابط عمومی:

آقای یعقوبی
تلفن: ۰۹۱۲۲۲۶۴۳۳۷

  • مسئول پرند:

آقای سعید صادقپور
تلفن: ۰۹۱۹۶۳۳۱۵۷۲

  • بازرس:

آقای — علی خیری
تلفن: ۰۹۳۶۳۴۳۲۰۰۷

  • مسئول سایت:

آقای عامر آمیخته
تلفن: ۰۹۳۷۴۶۳۶۸۳۵
آیدی اسکایپ: amer.amikhteh
اپلیکشن‌های فعال(به ترتیب اولویت): تلگرام- اسکایپ- واتس‌آپ- لاین- ویسپی- ایمو

دکمه بازگشت به بالا