تقویم مسابقات سال ۹۷

 1. فروردین: مسابقات داخلی رباط کریم- منجیل آباد- پرند- جلسه هماهنگی ماهیانه
 2. اردیبهشت: مسابفه ریتد رباط کریم- جلسه هماهنگی ماهیانه
 3. خرداد: جام رمضان- مسابفات رده سنی داخلی- سمینار آشنایی با شطرنج و فواید آن
 4. تیر: مسابقات داخلی رباط کریم- منجیل آباد- پرند- جلسه هماهنگی ماهیانه
 5. مرداد: مسابفه ریتد رباط کریم- جلسه هماهنگی ماهیانه
 6. شهریور: مسابفات رده سنی داخلی- جلسه هماهنگی ماهیانه- سمینار آشنایی با شطرنج و فواید آن
 7. مهر: مسابقات داخلی رباط کریم- منجیل آباد- پرند- جلسه هماهنگی ماهیانه
 8. آبان: مسابفه ریتد رباط کریم- جلسه هماهنگی ماهیانه
 9. آذر: مسابفات رده سنی داخلی- جلسه هماهنگی ماهیانه- سمینار آشنایی با شطرنج و فواید آن
 10. دی: مسابقات داخلی رباط کریم- منجیل آباد- پرند- جلسه هماهنگی ماهیانه دی
 11. بهمن: مسابفه ریتد رباط کریم- جلسه هماهنگی ماهیانه
 12. اسفند: مسابفات رده سنی داخلی- جلسه هماهنگی ماهیانه- سمینار آشنایی با شطرنج و فواید آن
دکمه بازگشت به بالا