ماه: اردیبهشت ۱۳۹۷

مسابقات

برگزاری مسابقات استاندارد در ۹ دور با زمان ۶۰ دقیقه و ۳۰ ثانیه پاداش توسط هیات شطرنج رباط کریم

هیات شطرنج رباط کریم مسابقات استاندارد با زمان ۶٠دقیقه و ٣٠تانیه برگزار می نماید این مسابقات در ۹ دور درروز های جمعه از ٣١فروردین ماه راس ساعت ٩صبح برگزار می گردد ورودیه مسابقات برای هر مسابقه ۵٠٠٠ت می باشد در صورتیکه کل مبلغ مسابقه تا روز ٣١ فروردین پرداخت شود…

متن کامل
دکمه بازگشت به بالا