اختتامیه مسابقات جام رمضان هیات شطرنچ رباط کریم | هیئت شطرنج شهرستان رباط‌کریم