بازیکنان هیئت

نمایش ۱ - ۱۳ از ۱۳

 نام و نام خانوادگی کد فیده سال تولد تاریخ تولد محل سکونت
عامر آمیخته۱۲۵۰۹۹۷۳۱۹۸۶۱۱/۰۳/۱۳۶۵رباط کریم
مهدی یار احمدی۰۷/۰۳/۱۳۹۶رباط کریم
فضایل جعفری۲۲۵۷۴۸۶۷۲۴/۰۲/۱۳۴۱شهر ری
رضا سلیمی۰۹/۰۴/۱۳۹۲رباط کریم
رضایی سهراب۳۶۷۸۴۴۱۹جنوب شرق تهران
بارانا شکیبائی متین۲۴/۰۱/۱۳۹۴پرند
حلما شوکتی۱۱/۰۲/۱۳۹۲رباط کریم
عباس ظریفیان۴۲۸۰۰۷۵۳۰۱۸/۰۱/۱۳۸۷رباط کریم
علی اکبر حنایی علی۰۷/۰۲/۱۳۸۹پرند
حسین کراری۲۷/۱۰/۱۳۷۹رباط کریم
مجید کمیلی دوست۱۳/۰۳/۱۳۵۷شهریار
آوین مقتدری۱۶/۱۱/۱۳۹۲پرند
میلادنورمحمد نجف آبادی میلاد۱۵/۰۹/۱۳۹۲
 نام و نام خانوادگی کد فیده سال تولد تاریخ تولد محل سکونت
دکمه بازگشت به بالا